נגישות
אודות דבר ראש העירייה דבר מנכ"ל דבר יו"ר דירקטוריון חזון החברה יעדים ומטרות בעלי תפקידים מרכזיים חברי הדירקטוריון מבנה ארגוני דוחות כספיים מסמכי יסוד תקנות וחוקים
הודעות על הפסקת מים דו"ח שנתי מידע על חשבון המים תעריפי המים והביוב טפסים להורדה חסכון במים מעבר דירה עדכון מספר נפשות בנכס ערעור על גובה החיוב הטבות לאוכלוסיות מיוחדות צריכה חריגה הנובעת מנזילה חובות עבר לאוכלוסיה מוגנת מדיניות מיצוי הליכי גביה צריכה משותפת הסבר אודות מד המים מניעת סתימות ביוב תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים דו"חות איכות המים מדיניות אבטחת מידע הצהרת נגישות חוק חופש המידע שאלות ותשובות נפוצות
תעריפי המים והביוב תשלום און לין מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות אפשרויות התשלום הוראת קבע
אודות מחלקת שירות לקוחות שעות קבלת קהל ומענה טלפוני שיפור השירות לתושב טפסים להורדה תשלום און ליין
אודות המוקד טופס דיווח על תקלה סוגי תקלות והטיפול בהן שאלות ותשובות בנושא איכות המים
אודות המחלקה אספקת מי שתייה תקנות מי השתייה מוכנות לשעת חירום מהם ביוב ושפכים המכון לטיפול בשפכים שפכי מפעלים מכשיר מונע זרימה חוזרת נוהל להיתרי בניה וטופס 4 נוהל הפרדת תשתיות מאגר מתכננים ומפקחים
מכרזים מאגר מתכננים - מים מאגר מתכננים - ביוב מאגר מפקחים
חיפוש באתר
מי נתניה
 צור קשר   הנדסה   מוקד תקלות   שירות לקוחות   תשלומים ותעריפים   מידע לתושב   פרופיל החברה 
1-800-20-20-84

פרופיל החברה

תקנות וחוקים

 חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 2001
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב 1962 
 חוק המים, התשי"ט 1959
 כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א 2011
 כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב),תש"ע 2009
bul5_3 תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992
 כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ע 2010
 כללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח 1988
 תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש"ע 2010
 כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע 2000
 כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א 2001
 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל"ד 1974
 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב- 2011
לחוזרי רשות המים הקלק כאן
לחוזרי הממונה על תאגידי המים והביוב הקלק כאן
לצפייה בתקנות וחוקים מאתר רשות המים הקליקו כאן

לטופס יצירת קשר
אודות
דבר ראש העירייה
דבר מנכ"ל
דבר יו"ר דירקטוריון
חזון החברה
יעדים ומטרות
בעלי תפקידים מרכזיים
חברי הדירקטוריון
מבנה ארגוני
דוחות כספיים
מסמכי יסוד
תקנות וחוקים

הודעות וחדשות
טיפים לחסכון במים

בניית אתרים
צור קשר  I  מפת האתר  I  פרויקטים  I  פרופיל החברה  I  דף הבית
2013 © כל הזכויות שמורות
למי נתניה (2003) בע"מ
מי נתניה