Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

שירות לקוחות

טפסים

את הטפסים המלאים ניתן להשיב לדוא“ל: Info@mei-netanya.co.il
 טופס לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק
 טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
 טופס בקשה לבירור חיוב חריג (צריכה בלתי מוסברת שהינה 150% ומעלה מהצריכה הרגילה) - להורדת הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט טופס בקשה לקבלת חשבונות מים וביוב בדואר אלקטרוני - למילוי הטופס לחץ כאן
 תנאים לקבלת שירותי פינוי
 אופן חיוב בצריכת מים משותפת בבניין משותף
וחיוב בהתקנת מדי מים דירתיים בו זמנית
PDF_2
אייקון אינטרנט טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת הדייר - למילוי הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה בצנרת מים פרטית - להורדת הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת - למילוי הטופס לחץ כאן
אייקון אינטרנט טופס בקשה להחלפת צרכנים - להורדת הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט טופס עדכון קריאת מד המים - למילוי הטופס לחץ כאן

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84