Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

שירות לקוחות

טפסים

את הטפסים המלאים ניתן להשיב לדוא“ל: Info@mei-netanya.co.il
 טופס לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק
 טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
 טופס בקשה לבירור חיוב חריג (צריכה בלתי מוסברת שהינה 200% ומעלה מהצריכה הרגילה)
אייקון אינטרנט טופס בקשה לקבלת חשבונות מים וביוב בדואר אלקטרוני - למילוי הטופס לחץ כאן
 תנאים לקבלת שירותי פינוי
 אופן חיוב בצריכת מים משותפת בבניין משותף
וחיוב בהתקנת מדי מים דירתיים בו זמנית
אייקון אינטרנט טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת הדייר - למילוי הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה בצנרת מים פרטית - להורדת הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת - למילוי הטופס לחץ כאן
אייקון אינטרנט טופס בקשה להחלפת צרכנים - להורדת הטופס לחץ כאן - למילוי טופס מקוון לחץ כאן
אייקון אינטרנט טופס עדכון קריאת מד המים - למילוי הטופס לחץ כאן

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84