Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

תרגילים שבוצעו למוכנות לחירום

מדי שנה מבצע התאגיד תרגילים תיאורטיים ותרגילי שטח אשר בוחנים את יכולתו ואת ביצועיו, כשהמטרה היא להשתפר כל הזמן. בתרגילים אלה נבדקים: שיפור הביצועים בפריסת תחנות חלוקת מים לתושבים, ממשקי העבודה עם גורמי העירייה ותרגול העובדים והמתנדבים כחלק מההערכות לחירום. התרגילים מבוצעים בשיתוף עיריית נתניה.
כל המעוניין להתנדב ולסייע לתאגיד במצבי חירום מוזמן לפנות אלינו לכתובת הדוא"ל:
info@mei-netanya.co.il
תאגיד "מי נתניה" ערך בשנה שעברה תרגיל לפריסת תחנות חלוקת מים במספר מתחמים בעיר. בתרגיל השתתפו עובדי התאגיד בסיוע של צוותי קבלני המשנה, ובהשתתפות מנהלת הביטחון והחירום בעירייה.
המטרה הייתה לבחון את זמני התגובה ויכולת הביצוע של עובדי התאגיד ועובדי הקבלן המגויסים לצורך זה, בפריסת מספר תחנות מים בעיר. בנוסף, נבדקו ממשקי העבודה עם גורמי העירייה והמתנדבים.
התרגיל נערך כחלק מביצוע תכנית היערכות לשעת חירום ותוצאותיו נמדדו לצורך הפקת לקחים בנוגע לתכנית החירום בתחום המים.
למידע לשעת חירום באתר רשות המים: הקלק כאן
שרות לקוחות
1800-20-20-84