Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

חדשות

חדשות

28/08/2016 12:01:00

מעדכנים וחוסכים

כללים חדשים לעדכון מספר הנפשות המתגוררות בנכס לפרטים נוספים הקליקו כאן

16/08/2016 10:05:00

10,000,000 ₪ יושקעו בפיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות סמילנסקי, ארלוזרוב ובארי.

חברת המים והביוב מי נתניה, מבצעת עבודות באזורים נוספים בעיר. ברח' בארי, יבוצעו העבודות מצומת משה שפירא ועד סוקולוב, לרבות עבודות מים, ביוב, קרצוף וריבוד הכביש, מדרכות ותאורה. ברח' סמילנסקי, יונח קו ביוב ראשי וכן קווי ביוב משניים וכן יונחו קווי מים, ירוצפו מחדש המדרכות ברחוב ויבוצעו עבודות של קירצוף וריבוד הכביש. ברח' ארלוזרוב שבשכונת נאות גנים, יונח קו ביוב ראשי וקווים משניים ויונח קו מים חדש, יוחלף הריצוף במדרכות ויבוצעו עבודות קרצוף וריבוד של הכביש.

02/07/2017 09:44:00

פורסם דו"ח איכות המים בנתניה לשנת 2016

על פי נתוני הדו"ח, איכות המים בנתניה טובה מאוד ועל פי כל התקנים הקבועים בחוק. לצפייה בדו"ח המלא הקלק כאן

שרות לקוחות
1800-20-20-84