Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

המכון לטיפול בשפכים

המכון לטיפול בשפכים נמצא בשטחי מושב בית חרות. המכון, שהוקם בשנת 1993, מטהר כ-14 מיליון מ"ק של שפכים בשנה מנתניה ומהסביבה.
כדי לקדם את גידול האוכלוסין ואת קצב הפיתוח שבעיר מתבצעות עבודות לשדרוג המכון והגדלת יכולת הטיפול שלו מכ-40,000 מ"ק ל- 73,000 מ"ק ביום. העבודות יסתיימו במהלך שנת 2013. במסגרת השדרוג החל במהלך שנת 2011 טיהור שפכים ברמה שלישונית על פי דרישות ועדת ענבר, בכך מתאפשרת השקיה בלתי מוגבלת לגידולי שדה ופרדסים. כמו כן במסגרת השדרוג מיושמת תוכנית ייחודית בישראל לצמצום הבוצה ב-% 50 באמצעות שיטה מתקדמת.
יש לציין שעם הפעלת מערך הטיפול השלישוני, מושבים כל מי השפכים שנאספים מנתניה ומיושמת מדיניות החברה לשמירה על איכות הסביבה ומקורות המים.
שרות לקוחות
1800-20-20-84