Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

חלוקת מים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים

אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים מונה את הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים לאגף הרווחה בעירייה, שמטפלת בהם באופן שוטף כל ימות השנה.
על פי התוכניות של העירייה והתאגיד, יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסייה זו את מנת המים המגיעה לו על ידי מערך מתנדבים של עיריית נתניה.
שרות לקוחות
1800-20-20-84